Kraje - Aktivity

 • 16. setkání koordinátorů enviromentální výchovy Středočeského kraje - Pozvánka

 • 9. setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy - Pozvánka

 • Pozvánka na valnou hromadu KEV - Pozvánka

 • 14. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy - Tisková zpráva

 • 14. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy - Pozvánka

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory 2023 - Plán činnosti

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2023 - Přehled

 • Propozice a přihláška na VII. ročník ENVOFILM - soutěžní přehlídky filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí
  Propozice

 • 2. ročník studentské konference Ethical Travel - Pozvánka a přihláška

 • Exkurze Přírodní a i kulturní dědictví Moravskoslezského kraje - Hukvaldy - Pozvánka

 • Pozvánka na 14. setkání koordinátorů enviromentální výchovy Jihočeského kraje
  Pozvánka

 • Letní škola pro koordinátory EV na Šumavě (semináře KEV) - Pozvánka

 • 13. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckého kraje - Tisková zpráva

 • 15. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje - Tisková zpráva

 • 2. ročník Letní školy geologie - Pozvánka a program

 • Tisková zpráva o 13.ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji
  Tisková zpráva

 • Akreditovaný seminář s exkurzí Biotechnologie v potravinářství - Využívání tradičních i perspektivních potravinových zdrojů
  Pozvánka a program

 • Pozvánka na akreditovanou konferenci s exkurzí "Podpora UR a EVVO v Bohumíně a okolí" - Pozvánka a program

 • Poznávání kulturního a přírodního dědictví České republiky 2023 "Řemeslný rybolov a akvakultury" - Pozvánka a program

 • 15. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje - Pozvánka a program

 • 13. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckého kraje - Pozvánka a program

 • Pozvánka na valnou hromadu Klubu ekologické výchovy z.s. - Pozvánka a program

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2021/2022
  Plán činností

 • 13. ročník Setkání koordinátorů enviromentální výchovy - Pozvánka

 • Pozvánka 13. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Pozvánka

 • Exkurze koordinátorů EVVO Dolní Lomná "Ursus" - Program

 • ENVOFILM – VI. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí aneb Jak svět vidí mladí lidé - Informace

 • Výroční zpráva KEV - Výroční zpráva 2019

 • Pozvánka na Poznávání kulturního a přírodního dědictví Středočeského kraje 2022 - Pozvánka

 • 19. ročník Ozvěn Ekofilmu v Českém Těšíně - Pozvánka

 • Pozvánka na 14. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhlášení 10. ročníku Škola UR Středočeského kraje - Pozvánka

 • Tisková zpráva z 12.setkání koordinátorů Ev, Ostrava - Tisková zpráva

 • Pozvánka a přihláška na XII. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckém kraji - Pozvánka

 • Pozvánka na 12. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy - Pozvánka

 • Mezinárodní ekologické studentské sympozium Český Těšín - Pozvánka a program

 • Tisková zpráva ze setkání koordinátorů EV Středočeského kraje - Tisková zpráva

 • Tisková zpráva ze setkání koordinátorů EV Jihočeského kraje - Tisková zpráva

 • Pozvánka na 13. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje a vyhlášení 9. ročníku Škola UR Středočeského kraje - Pozvánka a program

 • Pozvánka na 12. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Pozvánka a program

 • Pozvánka na akreditovaný seminář "Biodiverzita a její management s exkurzí do ZOO Praha" - Pozvánka

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2019/2020 - Plán

 • Pozvánka na Den Země - Pozvánka

 • Pozvánka na 18. ročník Ozvěn ekofilmu - Pozvánka

 • 12. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhodnocení 8. ročníku Škola UR Středočeského kraje - Program

 • Akreditovaný seminář s exkurzí - Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR Zahrady Kroměříž - památka UNESCO - Pozvánka a program

 • Oblasti činnosti Centra managementu vzdělávání pro UR při VŠERS z.ú. v Českých Budějovicích - Program

 • Pozvánka na V. ročník soutěžní přehlídky Envofilm - Pozvánka a program

 • Pozvánka na 17. ročník Biojarmarku - Pozvánka

 • Pozvánka na MESS 2020 Mezinárodní ekologické studentské sympozium v Českém Těšíně „FEEDING THE PLANET“. 5. jubilejní ročník na téma "Mezinárodní rok zdraví rostlin" - Pozvánka

 • Program Centra managementu VUR v Českých Budějovicích pro rok 2020 - Program

 • Pozvánka na Farmářské slavnosti trochu jinak - Pozvánka

 • Pozvání na 9. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje
  Pozvánka a program

 • Termíny setkání koordinátorů EV v krajích ČR 2020 - Termíny

 • Pozvánka na seminář "Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol" - Pozvánka a program

 • Pozvání na 11. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje”
  Pozvánka a program

 • Informace o SEK a ŽEK na webu ČK pro UNESCO - Web ČK pro UNESCO

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2019 - Přehled

 • Tisková zpráva Středoškolské a Žákovské ekologické konference - Tisková zpráva

 • Pozvánka na Žákovskou ekokonferenci - Pozvánka

 • Pozvánka a program akce Mezinárodní ekologické studentské sympozium Český Těšín - Pozvánka a program

 • Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2019-2021 přehled zapojených škol
  Seznam zapojených škol

 • Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2019-2021 přehled přihlášených škol - Seznam přihlášených škol

 • Pozvánka na akreditovaný seminář s exkurzi "Kulturní a přírodní dědictví regionů České republiky CHKO Beskydy" - Pozvánka a program

 • Jubilejní 10.ročník setkávání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckém kraji - Zpráva

 • Pozvánka na valnou hromadu Klubu ekologické výchovy, z.s. - Pozvánka a program

 • Pozvánka na XI. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhodnocení VI. ročníku Škola UR Středočeského kraje
  Pozvánka a program

 • Pozvánka na jubilejní 10. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouci - Pozvánka a program

 • Pozvánka na V. setkání koordinátorů environmentální výchovy pro Plzeňský a Karlovarský kraj - Pozvánka a program

 • Pozvánka na seminář biotechnologie v lesnictví - Pozvánka a program

 • Pozvánka na 10. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Pozvánka a program

 • Pozvánka na 5. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji - Pozvánka

 • VIII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Pozvánka

 • Pozvánka na seminář na téma „Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol”
  Pozvánka

 • Pozvánka na XIV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO - Pozvánka

 • Přehled Setkání koordinátorů EVVO v krajích 2019 - Přehled

 • Výroční zpráva KEV za rok 2017 - Zpráva

 • Jubilejní 10.ročník setkávání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji
  Zpráva/ Pozdravy

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2018 - Přehled

 • Pozvánka na akreditovaný seminář Management environmentální výchovy ve školách a jeho přínos k posílení image školy - Pozvánka

 • Pozvánka na 12. ročník odborné konference Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě - Pozvánka

 • Pozvánka na slavnostní vysazení Stromu svobody - Pozvánka

 • Pozvánka na 15. Středoškolskou ekologickou konferenci a 13. Žákovskou ekologickou konferenci - Pozvánka/ Pokyny k úpravě abstraktu

 • Pozvánka na Den stromů 2018 - Pozvánka

 • Jubilejní 15. ročník Biojarmarku - Informace

 • Pozvánka na 3. ročník soutěžní přehlídky filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí - ENVOFILM
  Pozvánka a program

 • Zpráva o výsledcích prezentační soutěže žáků základních a středních škol Jihočeského kraje - Zpráva

 • Pozvánka na akreditovaný seminář v Krkonoších "Odpady aktuálně, badatelsky i zajímavě (nakládání s odpady na školách a vedení dětí k jejich třídění)"
  Program

 • Pozvánka na Ekologickou konferenci Křtiny - Pozvánka

 • Pozvánka na Mezinárodní ekologické studentské sympózium v Českém Těšíně MESS 2018 - Pozvánka

 • Přehled termínů setkání koordinátorů Ev v krajích 2018 - Přehled

 • IX. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje - Pozvánka a program

 • Webové album z Valné hromady kEV a předávání ŠUR 2018-2020 - Album

 • VII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Pozvánka a program

 • VI. Setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy - Pozvánka a program

 • IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji - Pozvánka a program

 • Pozvánka na jubilejní X. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhodnocení V. ročníku Škola UR Středočeského kraje - Pozvánka a program

 • Tisková zpráva ze Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Ostravě - Zpráva

 • Pozvánka na 9. Setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Pozvánka a program

 • Pozvánka na seminář "Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol" - Pozvánka a program

 • Pozvánka na akreditovaný seminář "Půda a její ochrana" - Pozvánka a přihláška

 • Pozvánka na 9. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje” - Program

 • Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy 2016 - Výroční zpráva

 • Zpráva o setkání koordinátorů z celé ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - Zpráva

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2017 (aktualizovaný k 28.8.) - Přehled

 • Den zemědělce a venkova Písek - Program/ Plakát/ Pozvánka na Den zemědělce

 • Pozvánka na 14. ročník Biojarmarku v Českém Těšíně - Pozvánka

 • Pozvánka na 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy - Pozvánka

 • Přehled oceněných škol ŠUR Ústeckého kraje 2017-2019 - Přehled

 • Evropský týden udržitelného rozvoje - Více informací/ Videospot

 • Program 9. ročníku krajské ekologické konference pro žáky ZŠ a SŠ - Program

 • IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy ve Zlínském kraji na téma "Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR" - Program

 • Pozvánka VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje - Pozvánka

 • Pozvánka na IX. setkání koordinátorů environmentální výchovy - Pozvánka

 • Pozvánka na V. setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy - Pozvánka

 • VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Program

 • Přehled škol ŠUR Karlovarského kraje - Přehled

 • 3. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji - Program

 • Program 15. ročníku Ozvěn ekofilmu v Českém Těšíně
  Plakát/ Pozvánka/ Rozpis a anotace filmů

 • Informační bulletin UNESCO - prosinec - Bulletin

 • První ročník ENVOFILMU aneb Jak vidí svět mladí lidé našeho kraje - Článek

 • Výroční zpráva KEV - Zpráva

 • Pozvánka na VIII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje - Program

 • Publicita KEV - Odkaz

 • Od 19.10.2016 je KEV zapsán jako registrovaný spolek u Městského soudu v Praze pod těmito registračními čísly L 6845/RD6/ MSPH, Fj 317839/2016/MSPH - Stanovy KEV

 • Pozvánka na VIII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Program

 • Aktualizovaný přehled akcí Klubu ekologické výchovy 2016 (aktualizováno k 26.9.2016) - Přehled

 • Pozvánka na valnou hromadu Klubu ekologické výchovy - Program

 • Akreditovaný seminář Biotechnologie v lesnictví - Pozvánka

 • Pozvánka na 1. ročník Envofilmu v Českém Těšíně - Více informací

 • Pozvánka na slavnostní otevření geoparku - Více informací

 • Pozvánka na filmovou projekci festivalu žákovských a studentských enviromentálních filmů Envofilm
  Více informací

 • Zpráva UNESCO červenec - srpen, literární a výtvarná soutěž KEV - Zpráva

 • Frýdecko-místecká škola hostila konferenci o biotechnologii v lesnictví - Zpráva

 • Přehled vyhodnocených škol, podklad pro vyhotovení certifikátů 2016 -2018 - Přehled

 • Akce škol sítě KEvu - Mezinárodní studentské ekologické sympozium - Pozvánka/ Rámcový program

 • Tisková zpráva ze setkání koordinátorů Středočeského kraje dne 31.3.2016 - Zpráva

 • Zpráva ze setkání koordinátorů hlavního města Prahy - Zpráva a fotogalerie

 • IV. setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy - Pozvánka

 • Setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje - Pozvánka

 • Pozvánka na III. setkání koordinátorů environmentální výchovy ve Zlínském kraji - Pozvánka

 • V. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Pozvánka

 • Valná hromada Klubu Ekologické Výchovy - Pozvánka

 • 7. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje” - Pozvánka

 • Program 1.soustředění specializačního studia koordinátorů EV ve Zlínském kraji - Program

 • Program 1.soustředění specializačního studia v Ostravě (aktualizováno 4.1.2016) - Program

 • Pozvánka na 7. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje” - Pozvánka/Přihláška

 • Biotechnologie v potravinářství (náměty pro inovaci učiva ve ŠVP) - Více informací

 • 3.Ekologická konference žáků základních a středních škol Jihočeského kraje na téma "Udržitelnost života z pohledu významu světla, půdy a využití zahrad a parků k poučení, produkci i relaxaci" - Pozvánka

 • Seminář se soutěží "Pozorování a pokusy bez laboratoře" - Pozvánka

 • Seminář Biotechnologie v lesnictví - Program

 • Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR jeho management (exkurze) - Program

 • Příspěvek k výjezdnímu zasedání škol z Českých Budějovic k EV v Praze - Příspěvek

 • Program 1.soustředění specializačního studia Ćeské Budějovice - Program

 • Program 1.soustředění specializačního studia Praha a Středočeský kraj - Program

 • Informační bulletin ČK pro UNESCO - Zde

 • Program pro seminář Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR v Kroměříži - Program

 • Evropský týden UR – možnost zapojení škol - Více informací

 • Fotodokumentace z exkurze 20.5.2015 (projekt Středočeského kraje) - Fotodokumentace

 • Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR - CHKO České středohoří - Pozvánka a program

 • Prezentační soutěž žáků základních a středních škol Jihočeského kraje "Parky a zahrady nás baví"
  Pozvánka a program

 • Přírodní a kulturní dědictví Středočeského kraje a jeho management - Pozvánka a program

 • Pozvánka na valnou hromadu KEV - Pozvánka

 • Zpráva ze 3. setkání koordinárorů v Praze - Tisková zpráva

 • VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje - Pozvánka

 • Tisková zpráva ze 7. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje - Tisková zpráva

 • Zpráva ze 6. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Zpráva

 • Zpráva ze 4.setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Zpráva

 • Pozvánka na 3. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Praze - Program

 • Program 3.soustředění specializačního studia koordinátorů EV Karlovarského kraje - Program

 • Pozvánka na VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje - Program

 • IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Program

 • VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Program

 • Program 1.soustředění specializačního studia koordinátorů EV Karlovarského kraje - Program

 • Program 1.soustředění specializačního studia koordinátorů EV Ústeckého kraje - Program

 • Program 2.soustředění specializačního studia koordinátorů EV Karlovarského kraje - Program

 • VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje - Program

 • I. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji - Aktualizovaný program

 • Zpráva o průběhu 1. setkání koordinátorů Plzeňského kraje - Zpráva

 • Zpráva o průběhu 6. setkání koordinátorů Moravskoslezského kraje - Zpráva/ Fotodokumentace

 • Akreditovaný seminář Geneticky modifikované organismy a genomika - Program

 • Setkání koordinátorů environmentální výchovy Hlavního města Prahy - Tisková zpráva

 • Tisková zpráva ze setkání koordinátorů v MSK Ostravě - Tisková zpráva

 • Přehled akcí Klubu ekologické výchovy leden až červen 2014 - Přehled

 • III. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje - Pozvánka, program

 • III. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Pozvánka, program

 • V. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje- Pozvánka, program

 • II. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Praze - Pozvánka

 • Přehled akcí Klubu ekologické výchovy na prosinec 2013 - Přehled

 • Fotodokumentace z exkurze "Přírodní a kulturní dědictví Jihočeského kraje" - Fotodokumentace

 • Přehled akcí Klubu ekologické výchovy Září - Prosinec 2013 - Přehled

 • Program exkurze "Přírodní a kulturní dědictví Jihočeského kraje" - Program

 • Spolupráce KEV s Moravskoslezským krajem - Článek

 • Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy 2011 - ZDE

 • Aktualizovaný přehled akcí Klubu ekologické výchovy pro leden - červen 2013 - ZDE

 • Informace k dopravní situaci v Praze vzhledem k povodním a akci v Černínském paláci - ZDE

 • Oblastní kolo prezentační soutěže Voda životadárná i ničivá
  Tábor, 24.května 2013 hod od 9.00 hod - Program

 • II. setkání koordinátorů ekologické výchovy Ústeckého kraje, tematicky zaměřeného k Mezinárodnímu roku Voda pro život
  Program

 • I. Setkání koordinátorů ekologické výchovy hlavního města Prahy - Program - Komentář

 • II. setkání koordinátorů ekologické výchovy Karlovarského kraje (k Mezinárodnímu roku Voda pro život)
  Program

 • IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Moravskoslezského kraje - Program

 • IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Středočeského kraje, tematicky zaměřené k Mezinárodnímu roku Vody pro život - Aktualizovaný program

 • Program B - Prezentace žákovských prací 18.4.2012 - ZDE

 • Tisková zpráva na webu Moravskoslezského kraje o setkání koordinátorů 2013 - ZDE

 • IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Olomouckého kraje - Program

Zpět na novinky