Hlavní úkoly KEV

 • řešit otázky související s prohlubováním a rozšiřováním ekologického vzdělávání a výchovy v celé populaci, zejména pak dětí a mládeže ve školách,

 • šířit informace a dobré zkušenosti o ekologickém vzdělávání a výchově prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, odborně metodických publikací, audiovizuálními a dalšími prostředky

 • přispívat ke zvyšováníodborné a metodické připravenosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro ekologické vzdělávání a výchovu a umožňovat výměnu dobrých zkušeností v této oblasti,

 • podílet se na řešení projektů zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově,

 • • vytvořit organizační základnu pro vytváření regionálních (na úrovni středních škol i oborových) sítí (skupin) škol zaměřených k realizaci komplexního ekologického vzdělávání a výchovy,

 • připravovat odborné a metodické pomůcky pro učitele, žáky a studenty v oblasti ekologického vzdělávání a výchovy,

 • organizovat různé akce (soutěže, besedy, účast na národních i mezinárodních seminářích atd.) pro aktivní učitele, žáky a studenty,

 • získávat podporu ekologickému vzdělávání a výchově ve škole ze státních i nestátních zdrojů

 • podílet se na vytváření Center environmentální výchovy přímo na školách.

Základními nástroji pro řešení uvedených úkolů je :

 • výzkumné a průzkumné sledování situace v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy

 • organizování odborných a metodických seminářů, krátkodobých a dlouhodobých kurzů, exkurzí a dalších akcí zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově,

 • šíření informací, výměny zkušeností v ekologickém vzdělávání a výchově,

 • spolupráce se školami i s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti ekologického vzdělávání a výchovy na regionální, národní i mezinárodní úrovni,

 • spoluúčast na řešení různých projektů zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově

Zpět na novinky