Příklady uskutečněných aktivit

  • celostátní semináře k ekologickému vzdělávání a výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky,

  • odborně metodické exkurze,

  • přednáškové cykly a kurzy zakončené osvědčením (akreditace MŠMT),

  • naučná stezka pro Prahu umístěná ve středisku ekologické výchovy Toulcův Dvůr,

  • vydávání odborných a metodických materiálů k ekologickému vzdělávání a výchově, především pro školy,

  • zpracování studií k systému ekologického vzdělávání ve školství a průzkumů realizace ekologického vzdělávání a výchovy pro MŠMT,

  • rozvíjení mezinárodní spolupráce a spolupráce s Českou komisí UNESCO,

  • organizování mezinárodní výtvarné soutěže Zeleného kříže,

  • průběžná spolupráce s mnoha základními a středními školami a s vysokoškolskými pracovišti, s výzkumnými ústavy,

  • pořádání ekologických konferencí , výtvarné a literární soutěže, setkávání koordinátorů EVVO v krajích.

Zpět na novinky