Novinky • Přání Veselých Vánoc

 • Akce škol KEV

 • 2020/2021 - Vyhlášení XXIII. ročníku výtvarné soutěže, XVIII. ročníku literární soutěže a XI. ročníku fotografické soutěže na téma "Rostliny pro zdraví i krásu"
  Téma L+ V soutěže bude stejné i pro rok 2021, práce z roku 2020 budou zařazeny.

 • Přehled akcí KEVu

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2020 (aktualizováno 7.10.2020) - Přehled

 • Centra managementu VUR v krajích

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2019/2020 - Plán

 • Výroční zpráva KEV (aktualizováno 10.10.2020) - Výroční zpráva 2019

 • Škola UR 2021-2023

 • Dotazník ŠUR KEV na léta 2021 - 2023 - Dotazník

 • Kritéria ŠUR KEV na léta 2021 - 2023 - Kritéria

 • 8. ročník dotazníku ŠUR Středočeského kraje na léta 2021 - 2023 - Dotazník

 • 8. ročník kritérií ŠUR Středočeského kraje na léta 2021 - 2023 - Kritéria

 • Specializační studium (kombinovaná forma, akreditované MŠMT)

  Připravované 2020 (možné hradit ze šablon)

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Ostrava 2020-2021 - zahájeno
  Termín: 16. září 2020 - červen/září 2021
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Praha 2020-2021 - zahájeno
  Termín: 17. září 2020 - červen/září 2021
  Místo: Praha 9 - Černý most
  Více informací a přihláška

 • Intenzivní specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Plzni (ukončení 2020) - zahájen intenzivní i standardní kurz
  Termín: 10. září 2020 - leden 2021
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška
 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com