Členství v Klubu ekologické výchovy

  • členství kolektivní pro celé kolektivy škol (286 škol z celé ČR)

  • členství individuální pro jednotlivé učitele, pedagogické pracovníky i studenty, seniory (38 členů)

Výhody členství v KEV

Členové Klubu
  • jsou informováni o všech aktivitách a akcích, které KEV připravuje,

  • mají snížené vložné na akce organizované KEV,

  • dostávají zdarma nebo za sníženou cenu publikace vydávané KEV,

  • jsou podporováni ve svých školních aktivitách zaměřených k EV z prostředků, které KEV získá,

  • zapojování škol do projektů i na mezinárodní úrovni.

Zpět na novinky