Východiska pro další činnosti KEV

  • Nezbytnost šíření myšlenky udržitelného rozvoje - vyplývá nejen z našeho vstupu do Evropské unie, ale také ze zákona 123/98 Sb., který tuto povinnost školství přímo ukládá a z navazujícího Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

  • Odpovědná příprava celé naší mladé generace pro budoucnost (a tedy pro udržitelnost rozvoje naší civilizace) - základní úkol škol, které jako jediné instituce mohou ovlivňovat skutečně celou populaci.

  • Rozšiřování dobrých zkušeností ve školní ekologické výchově - vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol.

  • Důvěra v tvořivost škol, učitelů a dalších pedagogických pracovníků a v účinné působení na rozum, cit, vůli a aktivitu využívající regionální a místní možnosti a předpoklady.

  • Přesvědčení o významu odborných a metodických informací - všestranné zkvalitňování ekologického vzdělávání a výchovy.

  • Chápání ekologického vzdělávání a výchovy jako důležité a neoddělitelné součásti celkového procesu modernizace naší školy.

  • Rozvíjení kontaktů mezi pedagogickou veřejností, vysokými školami, výzkumnými institucemi a dalšími subjekty zabývajícími se přípravou mladé generace pro udržitelný rozvoj i zvyšováním ekologického vědomí dospělé veřejnosti.

  • Rozvíjení mezinárodní spolupráce v ekologickém vzdělávání a výchově mezi školami i mezi mimoškolními institucemi, získávání a naopak šíření dobrých zkušeností.

Zpět na novinky