Novinky


 • Přání krásného léta

 • Faktury pro úhradu členských příspěvků byly rozeslány v dubnu a květnu.

 • Pozvánka na Den Země
  24. června 2021, Český Těšín - Pozvánka

 • Pozvánka na 18. ročník Ozvěn ekofilmu
  24. června 2021, Český Těšín - Pozvánka

 • Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže 2020 - 2022 - Výsledky

 • Akce škol KEV

 • 2020/2021 - Vyhlášení XXIII. ročníku výtvarné soutěže, XVIII. ročníku literární soutěže a XI. ročníku fotografické soutěže na téma "Rostliny pro zdraví i krásu"
  Téma L+ V soutěže bude stejné i pro rok 2021, práce z roku 2020 budou zařazeny.

 • Přehled akcí KEVu

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2021 (aktualizováno 6.6.2021) - Přehled

 • Centra managementu VUR v krajích

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2019/2020 - Plán

 • Výroční zpráva KEV (aktualizováno 10.10.2020) - Výroční zpráva 2019

 • Škola UR 2022-2024

 • Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vyhlašují další ročník
  soutěže ŠUR 2022-2024 - Dotazník/ Kritéria

 • ŠUR pro Ústecký kraj – zatím nebude vyhlašován, školy mají možnost se zúčastnit ŠUR KEV

 • 2.ročník ŠUR pro školy Jihočeského kraje - Dotazník bude zveřejněn v průběhu března

 • Škola UR 2021-2023

 • Přehled přihlášených škol ŠUR KEV na léta 2021 - 2023 - Přehled

 • Přehled škol přihlášených do soutěže Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje na období 2020 – 2022 - Přehled

 • Specializační studium (kombinovaná forma, akreditované MŠMT)

  Připravujeme se zahájením září 2021 v kombinované formě (možné hradit ze šablon)

  Místo realizace: Praha, Tábor a v Ostrava (informace budou vyvěšeny v průběhu března)

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Tábor 2021-2022
  Termín: 21. září 2021 - červen/září 2022
  Místo: Tábor
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Praha 2021-2022
  Termín: 10. září 2021 - červen/září 2022
  Místo: Praha 9 - Černý most
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Ostrava 2021-2022
  Termín: 17. září 2021 - červen/srpen 2022
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Ostrava 2020-2021 - realizováno
  Termín: 16. září 2020 - červen/září 2021
  Místo: Ostrava

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Praha 2020-2021 - realizováno
  Termín: 17. září 2020 - červen/září 2021
  Místo: Praha 9 - Černý most a UK PřF Praha

 • Intenzivní specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Plzni - intenzivní kurz ukončen 2020, standardní kurz plně realizován
  Termín: 10. září 2020 - leden 2021
  Místo: Plzeň
 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com