Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na akreditovaný seminář Management environmentální výchovy ve školách a jeho přínos k posílení image školy
  22. listopadu 2018, Ostrava - Pozvánka a přihláška

 • Pozvánka na 12. ročník odborné konference Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě
  6. prosinec 2018, Ostrava - Pozvánka/ Závazná přihláška

 • Pozvánka na slavnostní vysazení Stromu svobody
  15. listopad 2018, Kroměříž - Pozvánka

 • Škola udržitelného rozvoje KEV 2019 - 2021 - Kritéria/ Dotazník

 • Pozvánka na 15. Středoškolskou ekologickou konferenci a 13. Žákovskou ekologickou konferenci
  9. listopad 2018, Praha - Pozvánka/ Pokyny k úpravě abstraktu

 • 3.Ročník Školy udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2019 - 2021
  Dotazník/ Kritéria

 • 6.Ročník Školy udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2019 - 2021
  Dotazník/ Kritéria

 • Výroční zpráva KEV za rok 2017 - Zpráva

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2018 (aktualizováno 27.6.) - Přehled

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (zahájeno)
  Termín: 26. říjen 2018 - červen/září 2019
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Praze (zahájeno)
  Termín: 19. září 2018 - červen/srpen 2019 (zahájeno)
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy v Plzeňském a Karlovarském kraji a dalších regionech ČR (aktualizace termínu)
  Termín: 13. únor 2019 (termín zahájení přesunut na únor 2019)
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška (aktualizováno 15.10.) - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EV v Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (zahájeno)
  Termín: 30. leden - 7. prosinec 2018
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška - Harmonogram
 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com