Novinky

  Faktury k úhradě členského příspěvku předpokládáme, že budou vyhotoveny a rozeslány do konce června (vzhledem k současné situace a uzavření škol).

  Setkání koordinátorů EV 2020

 • Program Centra managementu VUR v Českých Budějovicích pro rok 2020 - Program

 • Pozvání na 12. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhodnocení 7.ročníku Škola UR Středočeského kraje - přeloženo na podzim 2020 (aktualizace 16.5.)
  2020, Praha, Detaily budou zveřejněny

 • Pozvání na 11. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - přeloženo na podzim 2020 (aktualizace 16.5.)
  2020, České Budějovice, Detaily budou zveřejněny


 • Akce škol KEV

 • Vyhlášení XXIII. ročníku výtvarné soutěže, XVIII. ročníku literární soutěže a XI. ročníku fotografické soutěže na téma "Rostliny pro zdraví i krásu" - ZRUŠENO (aktualizace 16.5.)
  Téma L+ V soutěže bude stejné i pro rok 2021, práce z roku 2020 budou zařazeny.

 • Pozvánka na V. ročník soutěžní přehlídky Envofilm - Pozvánka a program/ Přihláška

 • Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na XV. Mezinárodní vědecké konference EDUCO - ZRUŠENO (aktualizace 9.4.)
  19.-21. březen 2020, Tatranská Štrba, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2020 (aktualizováno 16.5.2020) - Přehled

 • Centra managementu VUR v krajích

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2019/2020 - Plán

 • Oblasti činnosti Centra managementu vzdělávání pro UR při VŠERS z.ú. v Českých Budějovicích - Program

 • Výroční zpráva KEV - Prezentace (7.3.2019)

 • Škola UR 2020-2022

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Středočeského kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol

 • Seznam přihlášených škol ŠUR KEV na léta 2020 - 2022 - Seznam škol
  Certifikáty ŠUR KEV budou rozeslány poštou.

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Jihočeského kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol
  Certifikáty budou předány na podzim 2020 na žákovské ekologické konferenci.

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Středočeského kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol
  Certifikáty budou předány v podzimním termínu 2020.

 • Specializační studium (kombinovaná forma, akreditované MŠMT)

  Připravované 2020 (možné hradit ze šablon)

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO Praha 2020-2021
  Termín: 17. září 2020 - červen/září 2021
  Místo: Praha 9 - Černý most
  Více informací a přihláška

 • Intenzivní specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Praze (ukončení 2020)
  Termín: 18. září 2020 - prosinec 2020
  Místo: Praha 9 - Černý most
  Více informací a přihláška

 • Intenzivní specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Plzni (ukončení 2020)
  Termín: 10. září 2020 - prosinec 2020
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška

 • Probíhající

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Šumperku (zahájeno)
  Termín: 13. září 2019 - červen/srpen 2020
  Místo: SOŠ Šumperk, Zemědělská 3
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Táboře (zahájeno)
  Termín: 20. září 2019 - červen/září 2020
  Místo: Tábor
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Praze (zahájeno)
  Termín: 19. září 2019 - červen/září 2020
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy v Ostravě (zahájeno)
  Termín:11. říjen 2019 - červen/září 2020
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com