Novinky

  Setkání koordinátorů EV 2020

 • Pozvání na 9. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje
  28. února 2020, Ústí nad Labem, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Pozvánka na seminář Pokusy a pozorování bez laboratoře - Pozvánka/Přihláška

 • Pozvání na 11. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje”
  29. leden 2020, Ostrava, Pozvánka a program

 • Termíny setkání koordinátorů EV v krajích ČR 2020 - Termíny

 • Akce škol KEV

 • Pozvánka na seminář "Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol"
  13. únor 2020, Český Těšín, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Pozvánka na V. ročník soutěžní přehlídky Envofilm - Pozvánka a program/ Přihláška

 • Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na XV. Mezinárodní vědecké konference EDUCO
  19.-21. březen 2020, Tatranská Štrba, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2020 - Přehled

 • Centra managementu VUR v krajích

 • Plán činnosti CMUR EVVO MSK při OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory na školní rok 2019/2020 - Plán

 • Oblasti činnosti Centra managementu vzdělávání pro UR při VŠERS z.ú. v Českých Budějovicích - Program

 • Výroční zpráva KEV - Prezentace (7.3.2019)

 • Škola UR 2020-2022

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Středočeského kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol

 • Seznam přihlášených škol ŠUR KEV na léta 2020 - 2022 - Seznam škol

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Ústeckého kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol

 • Seznam přihlášených škol ŠUR Jihočeského kraje na léta 2020 - 2022 - Seznam škol

 • Specializační studium (kombinovaná forma, akreditované MŠMT)

  Připravované 2019-2021 (možné hradit ze šablon)

 • Bude vyvěšeno v průběhu ledna (Ostrava, Praha, Plzeň)

 • Probíhající

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Šumperku (zahájeno)
  Termín: 13. září 2019 - červen/srpen 2020
  Místo: SOŠ Šumperk, Zemědělská 3
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Táboře (zahájeno)
  Termín: 20. září 2019 - červen/září 2020
  Místo: Tábor
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů ČR v Praze (zahájeno)
  Termín: 19. září 2019 - červen/září 2020
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy v Ostravě (zahájeno)
  Termín:11. říjen 2019 - červen/září 2020
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška
 • Specializační studium pro koordinátory Environmentální výchovy regionů v Plzni (ukončeno)
  Termín: 13. březen 2019 - prosinec 2019
  Místo: Plzeň

 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com