Realizované klíčové aktivity

 • Biotechnologie v lesnictví (seminář k tématu biotechnologie)
  Místo: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady
  Datum: 30.10.2014
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,CSc., RNDr. Jana Malá, CSc.
  Počet účastníků: 14 pedagogů
  Program

 • Propagace a publicita školy v oblasti EVVO
  Místo: ZŠ Březnice
  Datum: 7.10.2014
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Mgr. Lucie Karasová
  Počet účastníků: 9 pedagogů
  Program

 • Ekologizace provozu školy
  Místo: ZŠ, Praha 9 - Černý most
  Datum:3.10.2014
  Lektoři: Mgr. Eva Jiříková, CSc.
  Počet účastníků: 15 pedagogů
  Program

 • Management environmetální výchovy: nástroje a indikátory
  Místo: Základní škola Mšeno
  Datum: 16.9.2014
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,CSc., Ing. Daniela Sobotková
  Počet účastníků: 17 pedagogů
  Program

 • Exkurze - Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management
  Místo: CHKO Český ráj
  Datum: 12. - 13.9.6.2014
  Lektoři: RNDr. Zdeněk Mrkáček, RNDr. Dobroslav Matějka, Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,CSc., Simona Jašová
  Počet účastníků: 15 pedagogů
  Program

 • Přírodní a kulturní dědictví Středočeského kraje a jeho management - jednodenní exkurze
  Místo: CHKO Český kras
  Datum: 6.6.2014
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,CSc., RNDr. Irena Jančaříková
  Počet účastníků: 16 pedagogů
  Program

 • Biotechnologie v potravinářství (seminář k tématu biotechnologie)
  Místo:ČZU Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129, Katedra kvality zemědělských produktů
  Datum: 28.4.2014
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,CSc., Doc. Ing. Lenka Kouřimská, PhD., Ing. Miroslava Potůčková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
  Počet účastníků: 7 pedagogů
  Program

 • Management EVVO na školách: nástroje a indikátory (seminář pro MŠ a ZŠ)
  Místo: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, Mělník zasedací místnost zastupitelstva č. 1096 (1. patro)
  Datum: 16.4.2014
  Lektoři: Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.(garantka semináře), Ing. Miroslav Ezechel, Ing. Radka Pšeničková
  Počet účastníků: 10 pedagogů
  Program

 • 6. setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhlášení I. ročníku soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ na období 2014 – 2016
  Místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, zasedací místnost zastupitelstva č. 1096 (1. patro)
  Datum: 19.3.2014
  Lektoři: Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc., Mgr. Eva Jiříková, CSc., RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
  Počet účastníků: 114 pedagogů + 9 hostů
  Program/ Tisková zpráva (časopis Řízení školy) /Tisková zpráva + výsledky (Středočeský kraj)

 • Seminář k aktuálním otázkám UR - Obnovitelné zdroje energie jako průřezové téma ŠVP
  Místo: SPŠ a VOŠ Kladno, J. Palacha 1840, Kladno
  Datum: 19.2.2014
  Lektoři: PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., Ing. Iva Bednaříková
  Počet účastníků: 21 pedagogů
  Program

 • Vyhlášení I. ročníku soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ na období 2014 – 2016
  Klub ekologické výchovy, o. s. ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu“ číslo reg. CZ.1.07/1.3.48/02.0056 financovaném z projektu OPVK vyhlásil I. ročník soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ na období 2014 – 2016. Soutěž je vyhlašována pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu.
  Termín: 8.11.2013 - 14.2.2014
  Vyhlášení/ Informace

 • Seminář k aktuálním otázkám UR - Evaluace v environmentální výchově
  Místo: ZŠ Příbram – Březové Hory, pracoviště ZŠ Bratří Čapků 279 (bývalá 6. ZŠ)
  Termín: 6.12.2013
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, Mgr. Zdeňka Böhmová
  Počet účastníků: 13 pedagogů
  Program

 • Setkání koordinátorů EVVO StčK
  Místo: Krajský úřad StčK, Praha 5
  Termín: 8.11.2013
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, RNDr. Ing. Eva Urbanová
  Počet účastníků: 47 pedagogů + 7 hostů
  Program/ Tisková zpráva

 • Ekologizace provozu školy (seminář pro MŠ a ZŠ s akreditací MŠMT)
  Místo: ZŠ, Praha 9 - Černý most
  Termín: 4.10.2013
  Lektoři: Mgr. Eva Jiříková, CSc.
  Počet účastníků: 16 pedagogů
  Program

 • Propagace a publicita školy v oblasti EVVO (seminář pro SŠ s akreditací MŠMT)
  Místo: SOŠ a SOU Hořovice
  Termín: 27.9.2013
  Lektoři: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Ing. Jana Hudcová
  Počet účastníků: 15 pedagogů
  Program

Zpět na rozcestnik