Výstupy projektu

 • 4 publikace
  • Management EVVO na školách: nástroje a indikátory
  • Metodika tvorby strategických dokumentů (plány)
  • Ekologizace provozu školy
  • Propagace a publicita školy v oblasti EVVO
 • 10 seminářů
 • 2 setkání koordinátorů EV
 • 2 exkurze (Český kras, Český ráj)
 • 1. ročník soutěže o titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“

PROJEKT - STATISTIKY
Počet účastníků 329 (264 – žen, 65 – mužů)
Vzdělání účastníků VŠ – 309
SŠ – 22
nastavba SŠ - 3
Věková skupina 15 - 24 – 4 pedagogové
25 – 54 – 252 pedagogů
55 – 64 - 73 pedagogů
Lektorský tým 17 přednášejících

Zpět na rozcestnik