Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na Den zemědělce a venkova Písek - Program/ Plakát
  Pozvánka na Den zemědělce

 • Pozvánka na 14. ročník Biojarmarku v Českém Těšíně - Pozvánka


 • Pěkný školní rok přeje KEV

 • Pozvánka na 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy (aktualizovaná pozvánka k 14.9)
  11. říjen 2017, Praha - Pozvánka a přihláška

 • Pozvánka na seminář "Půda a její ochrana: náměty pro badatelskou činnost žáků základních a středních škol"
  26. září 2017, Tábor - Pozvánka a přihláška

 • XX. ročník výtvarné a XV. ročník literární soutěže 2017 a jejich vyhodnocení v Černínském paláci - Zpráva

  Soutěž

 • Škola udržitelného rozvoje Klubu ekologické výchovy (vyhlášeno pouze pro školy KEVu) 2018 - 2020
  Dotazník/ Kritéria

 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy 2016 - Výroční zpráva

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2017 (aktualizovaný k 28.8.) - Přehled

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy regionů ČR v Praze (aktualizováno 28.8.2017)
  Termín: 18. říjen 2017 - červen/srpen 2018
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška

 • Specializační studium pro koordinátory EV v Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (aktualizováno 28.8.2017)
  Termín: 25. říjen 2017 - červen 2018
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com