Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Tisková zpráva ze Setkání koordinátorů environmentální výchovy v Ostravě - Zpráva

 • Přehled termínů setkání koordinátorů Ev v krajích 2018 - Přehled

 • Pozvánka na 9. Setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje
  23. únor 2018, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Seznam zapojených škol do projektů "Škola udržitelného rozvoje 2018-2020" a "Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2018-2020" (aktualizované seznamy)
  Škola udržitelného rozvoje, Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

 • Pozvánka na seminář "Badatelská činnost žáků mateřských, základních, středních a vysokých škol"
  27. únor 2018, Český Těšín, Pozvánka, program a přihláška

 • Pozvánka na akreditovaný seminář "Půda a její ochrana"
  6. únor 2018, Praha, Pozvánka a přihláška

 • Pozvánka na 3. ročník soutěžní přehlídky filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí - ENVOFILM
  Pozvánka a program/ Přihláška

 • Pozvánka na 9. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje”
  30. leden 2018, Ostrava, Program/ Přihláška

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2018 - Přehled

 • Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy 2016 - Výroční zpráva

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy v Plzeňském a Karlovarském kraji a dalších regionech ČR (aktualizace termínu)
  Termín: říjen 2018
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (změna termínu zahájení)
  Termín: 21. září 2018 - prosinec 2018
  Místo: Kroměříž
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EV v Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (zahájeno)
  Termín: 30. leden - prosinec 2018
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy regionů ČR v Praze (zahájeno)
  Termín: 18. říjen 2017 - červen/srpen 2018
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com