Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na akreditovaný seminář v Krkonoších "Odpady aktuálně, badatelsky i zajímavě (nakládání s odpady na školách a vedení dětí k jejich třídění)"
  23. – 27. červenec 2018, Špindlerův mlýn, Pozvánka a program

 • Pozvánka na Ekologickou konferenci Křtiny
  21. červen 2018, Křtiny, Pozvánka

 • Pozvánka na Mezinárodní ekologické studentské sympózium v Českém Těšíně MESS 2018
  26. červen 2018, Český Těšín, Pozvánka


 • Přání jara 2018

 • Vyhlášení XXI. ročníku Výtvarné soutěže, XVI. ročníku Literární soutěže a VIII. ročníku Fotografické soutěže na téma: „Lípa - národní strom“ „Propagujeme a poznáváme kulturní a přírodní dědictví naší obce, města"
  Pozvánka a program

 • IX. setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje
  6. duben 2018, Olomouc, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Webové album z Valné hromady kEV a předávání ŠUR 2018-2020 - Album

 • VII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje
  22. březen 2018, Pozvánka a program/ Přihláška

 • VI. Setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy
  4. duben 2018, Praha, Pozvánka a program/ Přihláška

 • Výroční zpráva KEV za rok 2017 - Zpráva

 • Přehled termínů setkání koordinátorů Ev v krajích 2018 - Přehled

 • Pozvánka na 3. ročník soutěžní přehlídky filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí - ENVOFILM
  Pozvánka a program/ Přihláška

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2018 (aktualizováno 27.3.) - Přehled

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy v Plzeňském a Karlovarském kraji a dalších regionech ČR (aktualizace termínu)
  Termín: 12. října 2018
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR
  Termín: 21. září 2018 (aktualizace termínu)
  Místo: Kroměříž
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EV v Moravskoslezském kraji a dalších regionech ČR (zahájeno)
  Termín: 30. leden - 7. prosinec 2018
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška - Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory Enviromentální výchovy regionů ČR v Praze (zahájeno)
  Termín: 18. říjen 2017 - červen/srpen 2018
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška



 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com