Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka na valnou hromadu Klubu ekologické výchovy - Program/Pozvánka
  24. únor 2017, Praha

 • Pozvánka na VIII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje - Program/Přihláška
  17. únor 2017

 • Nově vypsaná specializační studia ve Zlínském kraji (Kroměříž) a v Jihočeském kraji (České Budějovice) byla pro nedostatek zájemců zrušena.

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2017 (aktualizovaný k 17.1) - Přehled

 • Nové možnosti specializačního studia pro EVVO koordinátory v různých regionech ČR - Více informací

 • Seznam škol, které usilují o titul Škola udržitelného rozvoje pro léta 2017-2019 - Přehled škol

 • Od 19.10.2016 je KEV zapsán jako registrovaný spolek u Městského soudu v Praze pod těmito registračními čísly L 6845/RD6/ MSPH, Fj 317839/2016/MSPH - Stanovy KEV

 • Informační bulletin UNESCO - prosinec - Bulletin

 • První ročník ENVOFILMU aneb Jak vidí svět mladí lidé našeho kraje - Článek

 • Publicita KEV - Odkaz

 • Výroční zpráva KEV - Zpráva

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji a dalších regionech ČR
  Termín: 9. únor 2017 - prosinec 2017
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška (do 31.1.2017)/ Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO ve Středočeském kraji, Praze a dalších regionech ČR (obsazeno)
  Termín: 8. únor 2017 - září 2017
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška (do 31.1.2017)/ Harmonogram

 • Probíhá

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO v Plzni - zahájeno
  Termín: 24. leden 2017 - srpen 2017
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška/ Harmonogram

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com