Novinky

  Přehled akcí KEVu

 • Pozvánka VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Karlovarského kraje - Pozvánka/ Přihláška
  7. duben 2017

 • Pozvánka na IX. setkání koordinátorů environmentální výchovy - Pozvánka
  31. březen 2017, Praha

 • Pozvánka na V. setkání koordinátorů enviromentální výchovy hlavního města Prahy - Pozvánka
  6. duben 2017, Praha

 • Přehled oceněných škol ŠUR Ústeckého kraje 2017-2019 - Přehled
  22. březen 2017

 • Důležité upozornění
  Faktury na úhradu členských příspěvků budou rozesílány průběžně během jara. Ještě upozornění: KEV není zkratka M.R.K.E.V. To je zcela něco jiného.

 • Pozvánka na VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje - Program/Přihláška
  22. březen 2017

 • Přehledu škol ŠUR Karlovarského kraje - Přehled

 • Pozvánkana 3. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji - Program/Přihláška
  14. březen 2017, Plzeň

 • Pozvánka a program 15. ročníku Ozvěn ekofilmu v Českém Těšíně
  Plakát/ Pozvánka/ Rozpis a anotace filmů

 • Zpráva o předání certifikátů ŠUR KEV 2017 na období 2017-2019 - Zpráva/ Fotogalerie

 • Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy - Výroční zpráva

 • Přehled akcí Klubu Ekologické Výchovy pro rok 2017 (aktualizovaný k 17.1) - Přehled

 • Specializační studium (kombinovaná forma)

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji a dalších regionech ČR
  Termín: 9. únor 2017 - prosinec 2017
  Místo: Ostrava
  Více informací a přihláška (do 31.1.2017)/ Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO ve Středočeském kraji, Praze a dalších regionech ČR
  Termín: 8. únor 2017 - září 2017
  Místo: Praha
  Více informací a přihláška (do 31.1.2017)/ Harmonogram

 • Specializační studium pro koordinátory EVVO v Plzni
  Termín: 24. leden 2017 - srpen 2017
  Místo: Plzeň
  Více informací a přihláška/ Harmonogram

 • Důležité upozornění pro členy KEVu
  Prosím členy KEV o kontrolu platby příspěvků a funkčnost mailových adres. Stále se při rozesílkách mnoho mailů vrací. Pokud nedostáváte informace z KEV, oznamte, prosím tuto skutečnost na mailové adrese natur.svec@seznam.cz.

  M.Švecová, předsedkyně KEV

KEV na Facebooku -
správce webu - pavlina.ulrichova@gmail.com